Pressemeddelse før Skyttelaug 2018

PRESSEMEDDELELSE

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 har på sit bestyrelsesmøde den 7. Maj 2018, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Tirsdag den 5. juni 2018 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Mads Pentikainen i sit midlertidige residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted  kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på den sædvanlige rute i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger Det Høje Kongehus bestående af de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Mads Pentikainen, Kronprinsen Jens Holmegård og Arveprinsen Poul Jensen

Umiddelbart efter følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, medens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, afsendelse af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder sted ½ time efter skydningens ophør, senest kl. 16.30

Stefan D. Møller, Formand

Pressemeddelelse før generalforsamling 2018

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 7 maj 2018 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Mads Pentikainen, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Poul Jensen deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold i henhold til de gamle love.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Helsgård, Søren Edlefsen og Karl Erik Havndrup er på valg. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Søren Overgaard, Egerup som kandidat til bestyrelsesposten.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Næste gang, De højtærede Medborgere og Skyttebrødre samles, er til årets Skyttelaug på Grundlovsdagen.