Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 16. August 2021

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 16. August 2021 kl 19:30, i Assens Marineforening

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bo Steffensen, Søren Overgaard og Henrik Helsgaard som alle modtog genvalg.

Og som afløser for Martin Christensen indtrådte Jens Thomsen, som nyt bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Niels Rabølle inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Lørdag d. 21. August 2021 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Skydeudvalget: Stefan D. Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgård og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard

Skyttelaugsdag 2021

Højtærede medborgere og skyttebrødre,

På denne pragtfulde dag, skulle vores flotte fane havde været luftet gennem hele Assens by, og de dejlige tonerne af Assens Harmoniorkester skulle lyde flere kilometer væk.
Den forbistrede fugl skulle tage ca. 400 skud, og den islandske sild skulle svømme i iskold snaps.

Men ak, sådan er dagen i dag desværre ikke.

Men fat mod, kære skyttebrødre!

Dagen skal nok komme, den er bare rykket til den 21. August.

Vi glæder os alle til at Jer, og vi håber at alle får en dejlig lørdag,
Grundlovsdag, fødselsdag, fridag og farsdag.

De bedste skyttelaugs hilsener
Bestyrelsen

Kan være et billede af 1 person, står og udendørs

Skyttelaugsdag 2021

Højtærede medborgere og skyttebrødre

Vi er i bestyrelsen for Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 i gang med planlægningen af vores skyttelaugsdag for år 2021. Vi har i den forbindelse, besluttet os for, at vi i år afholder skyttelaugsdagen:

Lørdag den 21. August 2021

Vi kan jo kun gætte på, hvordan fremtiden kommer til at se ud, så derfor er valget faldet på denne dato.

Det er selvfølgelig bedst, at der er helt styr på vaccinationer, smittetryk og forsamlingsforbud.

Derfor vælger vi at rykke de festlige begivenheder til sidst i sommermånederne.

Vi håber derfor, at tingene ser så ”normale” ud, at vi uden problemer kan afholde denne dag, men som altid i disse tider, er det selvfølgelig med visse forbehold.

Det vil være glædeligt at se, at alle skyttebrødre kan deltage og bakke op om denne dag.

Vi, i bestyrelsen, glæder os meget til at se jer alle sammen til endnu en hyggelig skyttelaugsdag.

Først på sommeren udsender vi den rigtige invitation, så dette brev er blot en information til vore medlemmer om at sætte kryds i kalenderen på denne vigtige dag.

Nye rekrutter

Skulle der være nogle modige unge mænd, der tør tage kampen op mod den forbistrede fugl, og have interesse i at deltage i vores netværk, så vil jeg gerne opfordre medlemmerne om at få disse unge mænd med i vores skyttelaug.

Vi kan sagtens være flere.

Send gerne en mail med navne på kommende rekrutter, så de også kan modtage en invitation.

De bedste skyttelaugshilsener, og på bestyrelsens vegne
Søren Overgaard
Formand – ABS af 1747

Skyttelaug 2020

Højtærede Medborgere og Skyttebrødre,

Glædelig 5. juni, Grundlovsdag, Farsdag og manglende skyttelaugsdag.

Jeg har fået den store ære at overbringe alle skyttebrødre de varmeste hilsener fra selveste Fuglekongen Niels Rabølle.

Kong Niels havde på forhånd bestilt solskinsvejr på denne dag, hvor slaget mod den forbistrede fugl skulle forestå.
Kong Niels har da også siden sidste år været sikker i sin sag for at nedkæmpe fuglen igen i år og blive en ny to-huls-konge.

Det fik Coronaen desværre sat en stopper for, men Kong Niels kan alligevel flotte sig med titlen som ”2 års konge”.
Kong Niels glæder sig derfor meget til at se alle jer skyttebrødre igen til næste år, hvor den ædle kappestrid tages op igen.

De bedste hilsener
På laugets vegne

Formanden


PS: Billedet er ikke af Kong Niels

Information om Skyttelaug 2020

Grundet Covid-19 krisen, har bestyrelsen for Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747
valgt at UDSKYDE generalforsamlingen på ubestemt tid,
samt AFLYSE årets Skyttelaug.  

Alle medlemmer har modtaget en skrivelse herom på mail.

Bestyrelsen
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

PRESSEMEDDELELSE før skyttelaug 2019

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747, har på sin generalforsamling den 6. Maj 2019, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Onsdag den 5. juni 2019 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Christian Birch i sit midlertidige residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted  kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på den sædvanlige rute i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, Umiddelbart efter følger det Høje Kongehus bestående af deHøjtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Christian Birch, Kronprinsen Jens Holmegård og Arveprinsen Harry Elmann.mens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, oplæsning af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost med Valgflæsk, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder sted ½ time efter skydningens ophør, dog senest kl. 16.30

Der vil ligeledes være mulighed for at se nogle af de gamle kongehus bandolerer, som vi udstiller i glassalen, samt lidt af Assens Borgerlige Skyttelaugs historie.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

Fugleskydning, Folketingsvalg og valgflæsk på Fars Dag

Højtærede Medborgere og Skyttebrødre

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 anbefaler sine medlemmer i et brev af 11. maj 2019 at udøve sin borgerpligt den 5. juni. Først og fremmest ved at stemme til Folketingsvalget og dernæst at møde frem til den årlige Fugleskydning. 

Hvad angår Folketingsvalget kan man benytte sig af sin demokratiske stemme ved at bruge brevstemning frem til den 1. juni 2019 i Borgerservice på Assens Rådhus. (Medbring pas, kørekort eller sundhedskort). Man kan også brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune man kommer fra. 

Flere medlemmer af Skyttelauget fremkom dog med flere gode ideer på årets generalforsamling for nylig, hvad angår Folketingsvalget. ”Hvorfor ikke lade 5 valgbusser afgå fra skydepladsen kl. 16.30 til valgstederne i Assens Kommune”. Hertil måtte den nye formand, Søren Overgaard, mane til besindelse. ”Nu er dette jo ikke en tipskupon. Og en helgardering er ugyldig, så for at ramme plet skal man tænke sig om, så anbefalingen er kort og godt, at brevstemme”.

Når brevstemmerne er afgivet, kan de højtærede medlemmer af Skyttelauget se frem til årets fugleskydning på Næs den 5. juni 2019, hvor der bydes på VALGFLÆSK, nye kartofler og persillesovs til frokosten på Restaurant Maagen.

De bedste skyttelaugshilsner
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 6. Maj 2019.

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt generalforsamling mandag d. 6. maj 2019

Den højtærede medborger og skyttebroder Niels Thorsen blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Stefan D. Møller, Niels Rabølle, Michael Skaarup Christensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Og som afløser for Benny Uglevig Madsen indtrådte Martin Christensen, som bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Christian Birch inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Onsdag d. 5. juni 2019 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Søren Edlefsen
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Helge Andersen
Skydeudvalget: Niels Rabølle, Stefan D. Møller og Martin Christensen
Festudvalget: Søren Edlefsen, Henrik Helsgaard og Helge Andersen
Teknikudvalget: Niels Rabølle og Henrik Helsgård

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard

Pressemeddelelse om Skyttelaugsdagen den 5. Juni 2019

Højtærede Medborgere og Skyttebrødre

På Grundlovsdag den 5. Juni 2019, er der både Skyttelaugsdag og Folketingsvalg.
Da man kun kan være et sted ad gangen, vil vi opfordre vores medlemmer til benytte sin demokratiske stemme, ved at bruge brevstemning.

Du kan brevstemme til Folketingsvalget fra den 15. maj og frem til den 1. juni 2019,  
i borgerservice på Assens Rådhus.

Brevstemmeafgivning foregår på en lidt anden måde end når du stemmer på selve valgdagen. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), vil du få udleveret stemmeseddel og kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal datere og underskrive.
Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.

Brevstemme i Borgerservice

Du kan brevstemme i Borgerservice på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens i åbningstiden:
Mandag-Tirsdag kl. 10-15
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

Det er ikke muligt at brevstemme i den mobile Borgerservicebus.

Brevstemme på bibliotekerne

Derudover kan du brevstemme på kommunens 6 biblioteker, men kun i deres betjente åbningstid.
Du kan se bibliotekernes betjente åbningstid på hjemmesiden assensbib.dk.


Se gerne link:  
https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/valg-til-europa-parlamentet-og-folketinget-2019/valg-til-folketinget-2019/

Vi håber selvfølgelig på stor opbakning til Skyttelaugsdagen, men husk også at bruge din demokratiske stemme.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden på:  42 70 16 80

De bedste skyttelaugshilsner
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747