REFERAT GENERALFORSAMLING 2014

ASSENS BORGERLIGE SKYTTELAUG AF 1747

REFERAT GENERALFORSAMLING

  1. MAJ 2014
  2. a) VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen foreslog Niels Thorsen. Niels Thorsen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at GF var lovligt indvarslet.

Derefter overlod dirigenten ordet til formanden.

  1. b) ÅRSBERETNING

Læs resten