PRESSEMEDDELELSE efter skyttelaug 2021

Højtærede Medborgere og Skyttebrøder

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne, sige alle medlemmer TAK!
for en dejlig skyttelaugsdag, Lørdag den 21. August 2021

Dagen i går var jo en anderledes dag end normalt.
Og jeg vil derfor gerne takke ALLE medlemmer af Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747.
Både de fremmødte, men også dem som desværre ikke havde mulighed for at komme, midt i høsten, konfirmationen eller andre ting.
ALLE medlemmer er med til at holde os i gang, og Jeg er virkelig stolt over, at så mange mødte op til at fejre denne længe ventet skyttelaugsdag.

Der var mødt 53 skyttebrødre til Fuglekongens morgenkaffearrangement kl. 06.00,
hos fuglekongen Niels Rabølle, i hans midlertidige residens i Marineforeningen.
Kl. 06.50 var der afmarch med Assens Harmoniorkester i front,
fra Søndre Ringvej ad Willemoesgade til Torvet.

På torvet blev processionen af Skyttebrødre stillet op med musikken, fanen og præmieskjoldet i spidsen.
Der var mødt 5 rekrutter op.
De blev budt velkommen af formanden og fik udleveret geværerne, som de skulle bære over til Næs. Afgang fra torvet kl. 07.10. Rute: Torvet – mod havn – Damgade – Ladegaardsgade – Reberbanen- Østergade – Damgade – Søndre Ringvej – Næsvej – Maagen.

I udmarchen fra torvet til Næs deltog i alt 58 skyttebrødre.
Vel ankommet til Næs oplæste formanden et telegram, der samme morgen var afsendt til Dronning Margrethe den II med en hilsen fra skyttelauget.
Efter opråb af skydenummere, var skyttebrødrene aftrådt, og de kunne påbegynde skydningen. Der blev udleveret 112 skydekort.
En skyttebroder kan få max. 2 skydekort udover sit eget.
Kl. 10.00 var der frokost, og skydningen blev indstillet. 77 deltog i frokosten.
Skydningen blev genoptaget kl. ca. 13.00. og Kl.16.00 Blev der kåret en vinder ved oprykning idet Richard Grøntvedt ramte den sidste gevinst som var venstre vinge.

Resultatet var derefter som følger ved oprykning:
Fuglekonge: Richard Grøntvedt ved eget skud
Kronprins: Claus Østerby ved skud af Niels Rabølle
Arveprins: Jens Poulsen ved eget skud
4. Plads: Jens Holland Flarup
5. Plads: Søren Steen Andersen
6. Plads: Thomas Bang Andersen
7. Plads: Jørn Andersen
8. Plads: Ole Johs
9. Plads: Anders Qvirin Trydeman

Stort Tillykke til kongehuset, samt alle præmie vindere.

På gensyn næste år,
Lørdag den 4. Juni. 2022 til 275 års Jubilæumsfest.

På Bestyrelsens vegne,
Formand / Søren Overgaard
ABS1747

PRESSEMEDDELELSE før skyttelaug 2021

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747, har på sin generalforsamling den 16. August 2021, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Lørdag den 21. August 2021 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Niels Rabølle i sit midlertidige residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted ca. kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på en ny og lidt kortere rute ind i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, Umiddelbart efter følger det Høje Kongehus bestående af de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Niels Rabølle, Kronprinsen Martin Boe Madsen og Arveprinsen Arne Hviid, mens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, oplæsning af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost med bla. islandske sild, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer for både 2020 og 2021, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder sted ½ time efter skydningens ophør, dog senest kl. 16.30

Der vil ligeledes være mulighed for at se nogle af de gamle kongehus bandolerer, som vi udstiller i glassalen, samt lidt af Assens Borgerlige Skyttelaugs historie.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 16. August 2021

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 16. August 2021 kl 19:30, i Assens Marineforening

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bo Steffensen, Søren Overgaard og Henrik Helsgaard som alle modtog genvalg.

Og som afløser for Martin Christensen indtrådte Jens Thomsen, som nyt bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Niels Rabølle inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Lørdag d. 21. August 2021 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Skydeudvalget: Stefan D. Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgård og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard