Pressemeddelelse før generalforsamling 2018

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 7 maj 2018 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Mads Pentikainen, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Poul Jensen deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold i henhold til de gamle love.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Helsgård, Søren Edlefsen og Karl Erik Havndrup er på valg. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Søren Overgaard, Egerup som kandidat til bestyrelsesposten.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Næste gang, De højtærede Medborgere og Skyttebrødre samles, er til årets Skyttelaug på Grundlovsdagen.