PRESSEMEDDELELSE efter skyttelaug 2024

Højtærede Medborgere og Skydebrødre

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne, sige alle medlemmer TAK!
for en dejlig skyttelaugsdag, Onsdag den 5. Juni 2024

Der var mødt 64 skyttebrødre til Fuglekongens morgenkaffearrangement kl. 06.00,
hos fuglekongen Martin Boe Madsen, i sin egen residens på Gundershøj B&B.
Kl. 06.45 kørte alle skyttebrødre til Assens tov, og stod klar klokken 07:00

På torvet blev processionen af Skyttebrødre stillet op med Assens Harmoniorkester, fanen og præmieskjoldet i spidsen.
Der var mødt 7 rekrutter op.
De blev budt velkommen af formanden og fik udleveret geværerne, som de skulle bære over til Næs. Afgang fra torvet kl. 07.20. Rute: Torvet/Østergade – Willemoesgade – Nordre Havnevej – Strandgade – Ladegårdsgade – Baronvej – Nørregade – Østergade – Damgade – Skovvej – Søndre Ringvej – Næsvej ud til Restaurant Maagen.
Ud for Baronvej nummer 4, blev der lavet et lille holdt, hvor alle skyttebrødre og musikanter, kunne få en lille forfriskning.

I udmarchen fra torvet til Næs deltog i alt 70 skyttebrødre.
Vel ankommet til Næs oplæste formanden et telegram, der dagen før var afsendt til Kong Frederik den 10. med en hilsen fra skyttelauget.
Grunden til afsendelse dagen før, var at Hoftelefonen ikke havde åben på Grundlovsdag.
Efter opråb af skydenummere, var skyttebrødrene aftrådt, og de kunne påbegynde skydningen. Der blev udleveret 115 skydekort.
En skyttebroder kan få max. 2 skydekort udover sit eget.
Kl. 10.00 var der frokost, og skydningen blev indstillet. 107 deltog i frokosten.
I år var det Kromandens Køkken der serverede en fantastisk frokost på Resturent Maagen. Med god mad og god betjening, blev vi alle godt mætte, og vi kunne genoptage skydningen kl. ca. 12.35. og Kl.16.00 Blev der kåret en vinder ved oprykning idet Jens Brå Sørensen ramte den sidste gevinst som var halsen på fuglen.

Resultatet var derefter som følger ved oprykning:
Fuglekonge: Jens Brå Sørensen ved egett skud
Kronprins: Jacob Qvirin Trydemann ved eget skud
Arveprins: Niels Søndergaard ved eget skud
4. Plads: Peter Christensen
5. Plads: Helge Waldorf
6. Plads: Alex Gundersen
7. Plads: Torben Thomsen
8. Plads: Martin Boe Madsen

Stort Tillykke til kongehuset, samt alle præmie vindere.

På gensyn næste år,
Torsdag den 5. Juni. 2025

På Bestyrelsens vegne,
Formand / Søren Overgaard
ABS1747

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 6. Maj 2024

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747,
Har mandag den 6. Maj 2024, afholdt sin ordinære generalforsamling,
i Assens Marineforening.

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Henrik Helsgaard, Søren Overgaard, Bo Steffensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Jørn Evan Jensen og Jacob Qvirin Trydemann, blev valgt som revisor.

Fuglekonge, Martin Boe Madsen var desværre forhindret denne aften, så Kronprinsen, Jens Holmegaard, trådte til som stedfortræder, og inviterede alle medlemmer på morgenkaffe i Fuglekongens egen residens, som er Gundershøj Bed & Breakfast, Langegyde 38 i Ebberup, på Skyttelaugsdagen Onsdag den 5. juni 2024 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Skydeudvalget: Stefan Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgaard og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Regnskab og Årsberetning, kan udleveres efter aftale.

Vi glæder os til at se alle skyttebrødre til en dejlig og hyggelig skyttelaugsdag,
Onsdag den 5. Juni 2024

På bestyrelsens vegne

Søren Overgaard
Formand for ABS1747