Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 6. Maj 2024

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747,
Har mandag den 6. Maj 2024, afholdt sin ordinære generalforsamling,
i Assens Marineforening.

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Henrik Helsgaard, Søren Overgaard, Bo Steffensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Jørn Evan Jensen og Jacob Qvirin Trydemann, blev valgt som revisor.

Fuglekonge, Martin Boe Madsen var desværre forhindret denne aften, så Kronprinsen, Jens Holmegaard, trådte til som stedfortræder, og inviterede alle medlemmer på morgenkaffe i Fuglekongens egen residens, som er Gundershøj Bed & Breakfast, Langegyde 38 i Ebberup, på Skyttelaugsdagen Onsdag den 5. juni 2024 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Skydeudvalget: Stefan Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgaard og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Regnskab og Årsberetning, kan udleveres efter aftale.

Vi glæder os til at se alle skyttebrødre til en dejlig og hyggelig skyttelaugsdag,
Onsdag den 5. Juni 2024

På bestyrelsens vegne

Søren Overgaard
Formand for ABS1747