Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 1. Maj 2023

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747,
Har mandag den 1. Maj 2023, afholdt sin ordinære generalforsamling,
i Assens Marineforening.

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Joakim Johansen, Niels Søndergaard, Jens Thomsen var på valg. Alle modtog genvalg.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Fuglekonge, Jakob Qvirin Trydemann var desværre forhindret denne aften, så Kronprinsen, Jacob Boe Madsen, trådte til som stedfortræder, og inviterede på morgenkaffe i Assens Marineforening, på Skyttelaugsdagen, Mandag den 5. juni 2023 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Skydeudvalget: Stefan Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgaard og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Regnskab og Årsberetning, kan udleveres efter aftale.

Vi glæder os til at se alle skyttebrødre til en dejlig og hyggelig skyttelaugsdag,
Mandag den 5. Juni 2023

På bestyrelsens vegne

Søren Overgaard
Formand for ABS1747

GENERALFORSAMLING 2023

Højtærede medborgere og Skyttebrødre

Som det var annonceret i invitationen fra den 9. April 2023,
vil jeg gerne huske medlemmerne på, at der afholdes:

Ordinær generalforsamling i morgen den 1. Maj 2023
klokken 19:30 i Assens Marineforening.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Skyttelauget er vært ved en sildemad.

Vel mødt!

Bestyrelsen.

PRESSEMEDDELELSE efter skyttelaug 2022

Der var mødt 52 skyttebrødre op til Fuglekongens morgenkaffearrangement
kl. 06.00, hos fuglekongen Richard Grøntvedt, i Kildehøjens fælleslokaler ved hans egen residens.
Kl. 06.45 var der afmarch med Assens Harmoniorkester i front,
fra Kildehøjen og ned mod byen til ankomst på Torvet.

På torvet blev vi budt velkommen af byens borgere med blomster samt kaffe og Jubilæumskage.
Vi var også så privilegeret af få besøg af Formanden- og Tidligere Formand fra Svendborg Borgerlige Skyttelaug, som deltog i skyttelaugsdagen sammen med os.

Der var mødt 7 rekrutter op.
De blev budt velkommen af formanden og fik udleveret geværerne, som de skulle bære over til Næs.

I mens vi tog for os af kaffe og kage, spillede Assens Harmoniorkester vores jubilæums march.
På torvet blev processionen af Skyttebrødre stillet op med musikken, fanen og præmieskjoldet i spidsen.
Afgang fra torvet kl. 07.20. Rute: Torvet – mod havn – Damgade – Ladegaardsgade – Reberbanen- Østergade – Damgade – Søndre Ringvej – Næsvej – Maagen.

I udmarchen fra torvet mod Næs, deltog i alt 68 skyttebrødre.
Vel ankommet til Næs oplæste formanden et telegram, der samme morgen var afsendt til Dronning Margrethe den II med en hilsen fra skyttelauget.
Ved opråb af skydenummere, fik alle fremmødte skyttebrødre, udleveret en 275 års medalje, og derefter var skyttebrødrene aftrådt, og de kunne påbegynde skydningen.

Der blev udleveret 122 skydekort.
En skyttebroder kan få max. 2 skydekort udover sit eget.
Kl. 09:45 Blev skydningen blev indstillet
Kl. 09:50 Blev alle skyttebrødre kaldt sammen til en minde ceremoni, ved den Konge Eg, som de 5 ”To huls Konger” plantede i 1996
Kl. 10.00 var der frokost,. 88 deltog i frokosten.
Skydningen blev genoptaget kl. ca. 13.00. og Kl.16.00 Blev der kåret en vinder ved oprykning idet Jakob Qvirin Trydemann ramte den sidste gevinst som var Halen.

Resultatet var derefter som følger ved oprykning:

Fuglekonge: Jakob Qvirin Trydemann, ved eget skud
Kronprins: Jacob Boe Madsen, ved eget skud
Arveprins: Bo Andersen, ved eget skud

4. Plads: Jakob Qvirin Trydemann
5. Plads: Arne Hviid
6. Plads: Lasse Clausen
7. Plads: Karsten Plum
8. Plads: Robert Madsen

Stort Tillykke til kongehuset, samt alle præmie vindere.

Efter Skyttelaugsdagen på Næs, var vi alle inviteret til 275 års jubilæumsfest i Skovpavillonen, med vores Damer.
Vi startede kl 17:30 med velkomst drinks og musik på terrassen
Det blev til en dejlig og hyggelig fest, god mad, musik og underholdning og massere af taler.
Der var næsten fuldt hus, da vi var 98 til spisning.

Tak for Jeres store opbakning og deltagelse.


MVH. 
Bestyrelsen – ABS1747

PRESSEMEDDELELSE før skyttelaug 2022

275 års jubilæumsdag

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747, har på sin generalforsamling den 2. Maj 2022, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted:

Lørdag den 4. juni 2022 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Richard Grøntvedt i sin residens i Fælleshuset på Kildehøjen 9 , ved Skælvænget, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted  kl. 07.20
På Torvet vil det være muligt for den fremmødte Assens Borger, at få en kop kaffe og et stykke kage, i anledningen af vores 275 års Jubilæum.
Dette foregår foran Café Banken mellem kl. 07:00 til 08:00
Der vil også blive uddelt flag og blomster til alle dem der vil sende os godt på vej, når vi skal ud og bekæmpe den forbistrede fugl på Næs

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på den skønne rute i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, Umiddelbart efter følger det Høje Kongehus bestående af deHøjtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Richard Grøntvedt, Kronprinsen Claus Østerby og Arveprinsen Jens Poulsen.
Efter Det høje kongehus, kommer Formanden, efterfulgt af vores 3 gæster fra Kjerteminde Fugleskydnings-Selskab og Svendborg Borgerlige Skyttelaug.

mens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, oplæsning af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, Mindeceremoni for de faldne, frokost med Laks og Slid, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer, som forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen vil i år finde sted til vores jubilæumsaftensfest i Skovpavillonen


Der vil ligeledes være mulighed for at se nogle af de gamle kongehus bandolerer, som vi udstiller i glassalen, samt lidt af Assens Borgerlige Skyttelaugs historie.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747
Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 2. Maj 2022

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747,
Har den 2. Maj 2022, afholdt sin ordinære generalforsamling.

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Stefan D. Møller, Niels Rabølle, Michael Skaarup Kristensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Per Detlefsen blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Richard Grøntvedt inviterede på morgenkaffe i Fælleshuset på Kildehøjen, på Skyttelaugsdagen Lørdag den 4. juni 2022 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Skydeudvalget: Stefan Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgaard og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Vi ses den 4. Juni til vores 275 års jubilæum

Med venlig hilsen
Søren Overgaard
Formand for ABS1747

PRESSEMEDDELELSE efter skyttelaug 2021

Højtærede Medborgere og Skyttebrøder

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne, sige alle medlemmer TAK!
for en dejlig skyttelaugsdag, Lørdag den 21. August 2021

Dagen i går var jo en anderledes dag end normalt.
Og jeg vil derfor gerne takke ALLE medlemmer af Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747.
Både de fremmødte, men også dem som desværre ikke havde mulighed for at komme, midt i høsten, konfirmationen eller andre ting.
ALLE medlemmer er med til at holde os i gang, og Jeg er virkelig stolt over, at så mange mødte op til at fejre denne længe ventet skyttelaugsdag.

Der var mødt 53 skyttebrødre til Fuglekongens morgenkaffearrangement kl. 06.00,
hos fuglekongen Niels Rabølle, i hans midlertidige residens i Marineforeningen.
Kl. 06.50 var der afmarch med Assens Harmoniorkester i front,
fra Søndre Ringvej ad Willemoesgade til Torvet.

På torvet blev processionen af Skyttebrødre stillet op med musikken, fanen og præmieskjoldet i spidsen.
Der var mødt 5 rekrutter op.
De blev budt velkommen af formanden og fik udleveret geværerne, som de skulle bære over til Næs. Afgang fra torvet kl. 07.10. Rute: Torvet – mod havn – Damgade – Ladegaardsgade – Reberbanen- Østergade – Damgade – Søndre Ringvej – Næsvej – Maagen.

I udmarchen fra torvet til Næs deltog i alt 58 skyttebrødre.
Vel ankommet til Næs oplæste formanden et telegram, der samme morgen var afsendt til Dronning Margrethe den II med en hilsen fra skyttelauget.
Efter opråb af skydenummere, var skyttebrødrene aftrådt, og de kunne påbegynde skydningen. Der blev udleveret 112 skydekort.
En skyttebroder kan få max. 2 skydekort udover sit eget.
Kl. 10.00 var der frokost, og skydningen blev indstillet. 77 deltog i frokosten.
Skydningen blev genoptaget kl. ca. 13.00. og Kl.16.00 Blev der kåret en vinder ved oprykning idet Richard Grøntvedt ramte den sidste gevinst som var venstre vinge.

Resultatet var derefter som følger ved oprykning:
Fuglekonge: Richard Grøntvedt ved eget skud
Kronprins: Claus Østerby ved skud af Niels Rabølle
Arveprins: Jens Poulsen ved eget skud
4. Plads: Jens Holland Flarup
5. Plads: Søren Steen Andersen
6. Plads: Thomas Bang Andersen
7. Plads: Jørn Andersen
8. Plads: Ole Johs
9. Plads: Anders Qvirin Trydeman

Stort Tillykke til kongehuset, samt alle præmie vindere.

På gensyn næste år,
Lørdag den 4. Juni. 2022 til 275 års Jubilæumsfest.

På Bestyrelsens vegne,
Formand / Søren Overgaard
ABS1747

PRESSEMEDDELELSE før skyttelaug 2021

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747, har på sin generalforsamling den 16. August 2021, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Lørdag den 21. August 2021 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Niels Rabølle i sit midlertidige residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted ca. kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på en ny og lidt kortere rute ind i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, Umiddelbart efter følger det Høje Kongehus bestående af de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Niels Rabølle, Kronprinsen Martin Boe Madsen og Arveprinsen Arne Hviid, mens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, oplæsning af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost med bla. islandske sild, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer for både 2020 og 2021, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder sted ½ time efter skydningens ophør, dog senest kl. 16.30

Der vil ligeledes være mulighed for at se nogle af de gamle kongehus bandolerer, som vi udstiller i glassalen, samt lidt af Assens Borgerlige Skyttelaugs historie.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 16. August 2021

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 16. August 2021 kl 19:30, i Assens Marineforening

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bo Steffensen, Søren Overgaard og Henrik Helsgaard som alle modtog genvalg.

Og som afløser for Martin Christensen indtrådte Jens Thomsen, som nyt bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Niels Rabølle inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Lørdag d. 21. August 2021 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Skydeudvalget: Stefan D. Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgård og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard

Skyttelaugsdag 2021

Højtærede medborgere og skyttebrødre,

På denne pragtfulde dag, skulle vores flotte fane havde været luftet gennem hele Assens by, og de dejlige tonerne af Assens Harmoniorkester skulle lyde flere kilometer væk.
Den forbistrede fugl skulle tage ca. 400 skud, og den islandske sild skulle svømme i iskold snaps.

Men ak, sådan er dagen i dag desværre ikke.

Men fat mod, kære skyttebrødre!

Dagen skal nok komme, den er bare rykket til den 21. August.

Vi glæder os alle til at Jer, og vi håber at alle får en dejlig lørdag,
Grundlovsdag, fødselsdag, fridag og farsdag.

De bedste skyttelaugs hilsener
Bestyrelsen

Kan være et billede af 1 person, står og udendørs

Skyttelaugsdag 2021

Højtærede medborgere og skyttebrødre

Vi er i bestyrelsen for Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 i gang med planlægningen af vores skyttelaugsdag for år 2021. Vi har i den forbindelse, besluttet os for, at vi i år afholder skyttelaugsdagen:

Lørdag den 21. August 2021

Vi kan jo kun gætte på, hvordan fremtiden kommer til at se ud, så derfor er valget faldet på denne dato.

Det er selvfølgelig bedst, at der er helt styr på vaccinationer, smittetryk og forsamlingsforbud.

Derfor vælger vi at rykke de festlige begivenheder til sidst i sommermånederne.

Vi håber derfor, at tingene ser så ”normale” ud, at vi uden problemer kan afholde denne dag, men som altid i disse tider, er det selvfølgelig med visse forbehold.

Det vil være glædeligt at se, at alle skyttebrødre kan deltage og bakke op om denne dag.

Vi, i bestyrelsen, glæder os meget til at se jer alle sammen til endnu en hyggelig skyttelaugsdag.

Først på sommeren udsender vi den rigtige invitation, så dette brev er blot en information til vore medlemmer om at sætte kryds i kalenderen på denne vigtige dag.

Nye rekrutter

Skulle der være nogle modige unge mænd, der tør tage kampen op mod den forbistrede fugl, og have interesse i at deltage i vores netværk, så vil jeg gerne opfordre medlemmerne om at få disse unge mænd med i vores skyttelaug.

Vi kan sagtens være flere.

Send gerne en mail med navne på kommende rekrutter, så de også kan modtage en invitation.

De bedste skyttelaugshilsener, og på bestyrelsens vegne
Søren Overgaard
Formand – ABS af 1747