2015

Hæderstegn 2015

45 år
Harry Ellemann
Paul Dyrup

40 år
Christian Hansen
Jørn Evan Jensen
Kaj Pedersen
Mogens Lykke Olsen

35 år
Tom Kristensen

30 år
Finn Knudsen
Knud Erik Envoldsen

25 år
Vagn-Aage Agri

20 år
 Arne Clausen

15 år
Arne Jakobsen
Jens Holmegård Larsen
Lars Østerby
Palle Svensson
Paw Helms
Peter Holm Rasmussen

10 år
Henrik Bo Lauritsen
Michael Rose Jensen