Pressemeddelelse før Skyttelaugsdagen udsendt 25. maj 2015

xxxASSENS BORGERLIGE SKYTTELAUG AF 1747

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 v/formand, Stefan D. Møller, Sandager Kirkevej 27, 5610 Assens, 64451230

PRESSEMEDDELELSE

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 har på sit bestyrelsesmøde den 4. Maj 2015, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Fredag den 5. juni 2015 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Poul Erik Sandberg i sin residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på den sædvanlige rute i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger Det Høje Kongehus bestående af de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Poul Erik Sandberg, Kronprinsen Henrik Ullum, Arveprinsen Søren Lau Pedersen.

Umiddelbart efter følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, medens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, afsendelse af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder i år sted til aftenfesten i Arenaen samme dato.

Assens, den 25. maj 2015

Stefan D. Møller

Formand

 

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 4 maj 2015. Udsendt 5. maj 2015

xxx

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt generalforsamling mandag d. 4. maj 2015

Først mindedes Skyttebrødrene 1 Skyttebroder, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Den højtærede medborger og skyttebroder Niels Thorsen blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Søren Edlefsen, Henrik Helsgård og Karl Erik Havndrup var på valg, og modtog alle genvalg.

Helge Andersen er indtrådt som bestyrelsesmedlem og Ordensmarskal, da Christian Darum har trukket sig fra posten.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Poul Erik Sandberg inviterede på morgenkaffe i Marineforeningen på Skyttelaugsdagen Fredag dag d. 5. juni 2015 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Stefan D. Møller

Næstformand: Søren Edlefsen

Ceremonimester: Karl Erik Havndrup

Kasserer: Jacob Qvirin

Sekretær og Ordensmarskal: Helge Andersen

Skydeudvalget: Jens Holmegaard Larsen – Niels Rabølle- Svend Petersen

Festudvalget: Søren Edlefsen og Henrik Helsgaard

Teknikudvalget: Niels Rabølle

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Stefan D. Møller på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Jacob Qvirin på email: j_qvirin@hotmail.com

Med venlig hilsen

Stefan D. Møller

Formand for Skyttelauget