Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 1. Maj 2023

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747,
Har mandag den 1. Maj 2023, afholdt sin ordinære generalforsamling,
i Assens Marineforening.

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Joakim Johansen, Niels Søndergaard, Jens Thomsen var på valg. Alle modtog genvalg.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Fuglekonge, Jakob Qvirin Trydemann var desværre forhindret denne aften, så Kronprinsen, Jacob Boe Madsen, trådte til som stedfortræder, og inviterede på morgenkaffe i Assens Marineforening, på Skyttelaugsdagen, Mandag den 5. juni 2023 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Skydeudvalget: Stefan Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgaard og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Regnskab og Årsberetning, kan udleveres efter aftale.

Vi glæder os til at se alle skyttebrødre til en dejlig og hyggelig skyttelaugsdag,
Mandag den 5. Juni 2023

På bestyrelsens vegne

Søren Overgaard
Formand for ABS1747