GENERALFORSAMLING 2023

Højtærede medborgere og Skyttebrødre

Som det var annonceret i invitationen fra den 9. April 2023,
vil jeg gerne huske medlemmerne på, at der afholdes:

Ordinær generalforsamling i morgen den 1. Maj 2023
klokken 19:30 i Assens Marineforening.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Skyttelauget er vært ved en sildemad.

Vel mødt!

Bestyrelsen.

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 2. Maj 2022

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747,
Har den 2. Maj 2022, afholdt sin ordinære generalforsamling.

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Stefan D. Møller, Niels Rabølle, Michael Skaarup Kristensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Per Detlefsen blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Richard Grøntvedt inviterede på morgenkaffe i Fælleshuset på Kildehøjen, på Skyttelaugsdagen Lørdag den 4. juni 2022 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Skydeudvalget: Stefan Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgaard og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Vi ses den 4. Juni til vores 275 års jubilæum

Med venlig hilsen
Søren Overgaard
Formand for ABS1747

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 16. August 2021

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 16. August 2021 kl 19:30, i Assens Marineforening

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bo Steffensen, Søren Overgaard og Henrik Helsgaard som alle modtog genvalg.

Og som afløser for Martin Christensen indtrådte Jens Thomsen, som nyt bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Niels Rabølle inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Lørdag d. 21. August 2021 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Skydeudvalget: Stefan D. Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgård og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 6. Maj 2019.

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt generalforsamling mandag d. 6. maj 2019

Den højtærede medborger og skyttebroder Niels Thorsen blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Stefan D. Møller, Niels Rabølle, Michael Skaarup Christensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Og som afløser for Benny Uglevig Madsen indtrådte Martin Christensen, som bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Christian Birch inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Onsdag d. 5. juni 2019 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Søren Edlefsen
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Helge Andersen
Skydeudvalget: Niels Rabølle, Stefan D. Møller og Martin Christensen
Festudvalget: Søren Edlefsen, Henrik Helsgaard og Helge Andersen
Teknikudvalget: Niels Rabølle og Henrik Helsgård

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard

Pressemeddelelse før generalforsamling 2019

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 6 maj 2019 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Christian Birch, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Harry Elmann deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold til de gamle love.

Bestyrelsen kan orientere om at der er sket en rokade i bestyrelsen, således at tidligere formand Stefan D. Møller har givet pladsen videre til Søren Overgaard. Således vil nuværende formand Søren Overgaard aflægge beretning for 2018 ved årets generalforsamling.

Stefan D. Møller ønsker fortsat at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvorfor han ønsker genvalg på årets generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Rabølle, Stefan D. Møller og Michael Skaarup Christensen er på valg. Alle modtager genvalg.

Benny Uglevig Madsen, vil gerne udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Martin Christensen, Sø Søby,  som kandidat til bestyrelsesposten.
Martin Christensen, vælges for et år, da denne bestyrelsespost har et år tilbage før valg.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Efter Generalforsamlingen vil bestyrelsen fremvise gamle ting fra arkiverne.
Hvis man selv ligger inde med gamle ting eller billeder, er vi meget interesseret i at se det.

Vi har fået os en facebook side, med mange af de gamle billeder.
Billederne ligger også på vores hjemmeside.

Facebook: fb.me/ABS1747.dk

Vel mødt!

Bestyrelsen i ABS1747.

Pressemeddelelse før generalforsamling 2018

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 7 maj 2018 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Mads Pentikainen, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Poul Jensen deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold i henhold til de gamle love.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Helsgård, Søren Edlefsen og Karl Erik Havndrup er på valg. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Søren Overgaard, Egerup som kandidat til bestyrelsesposten.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Næste gang, De højtærede Medborgere og Skyttebrødre samles, er til årets Skyttelaug på Grundlovsdagen.