Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 6. Maj 2019.

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt generalforsamling mandag d. 6. maj 2019

Den højtærede medborger og skyttebroder Niels Thorsen blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Stefan D. Møller, Niels Rabølle, Michael Skaarup Christensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Og som afløser for Benny Uglevig Madsen indtrådte Martin Christensen, som bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Christian Birch inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Onsdag d. 5. juni 2019 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Søren Edlefsen
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Helge Andersen
Skydeudvalget: Niels Rabølle, Stefan D. Møller og Martin Christensen
Festudvalget: Søren Edlefsen, Henrik Helsgaard og Helge Andersen
Teknikudvalget: Niels Rabølle og Henrik Helsgård

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard

Pressemeddelelse før generalforsamling 2019

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 6 maj 2019 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Christian Birch, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Harry Elmann deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold til de gamle love.

Bestyrelsen kan orientere om at der er sket en rokade i bestyrelsen, således at tidligere formand Stefan D. Møller har givet pladsen videre til Søren Overgaard. Således vil nuværende formand Søren Overgaard aflægge beretning for 2018 ved årets generalforsamling.

Stefan D. Møller ønsker fortsat at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvorfor han ønsker genvalg på årets generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Rabølle, Stefan D. Møller og Michael Skaarup Christensen er på valg. Alle modtager genvalg.

Benny Uglevig Madsen, vil gerne udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Martin Christensen, Sø Søby,  som kandidat til bestyrelsesposten.
Martin Christensen, vælges for et år, da denne bestyrelsespost har et år tilbage før valg.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Efter Generalforsamlingen vil bestyrelsen fremvise gamle ting fra arkiverne.
Hvis man selv ligger inde med gamle ting eller billeder, er vi meget interesseret i at se det.

Vi har fået os en facebook side, med mange af de gamle billeder.
Billederne ligger også på vores hjemmeside.

Facebook: fb.me/ABS1747.dk

Vel mødt!

Bestyrelsen i ABS1747.

Pressemeddelelse før generalforsamling 2018

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 7 maj 2018 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Mads Pentikainen, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Poul Jensen deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold i henhold til de gamle love.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Helsgård, Søren Edlefsen og Karl Erik Havndrup er på valg. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Søren Overgaard, Egerup som kandidat til bestyrelsesposten.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Næste gang, De højtærede Medborgere og Skyttebrødre samles, er til årets Skyttelaug på Grundlovsdagen.

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 i ABS1747

Højtærede Medborgere og Skyttebrødre!

Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling

Mandag d. 4. maj 2015 kl. 19.30 i Assens Marineforening – Sdr. Ringvej

D A G S O R D E N

a) Valg af dirigent.

b) Formanden aflægger årsberetning.

c) Regnskabet, opgjort til 31. marts og forsynet med revisorernes påtegning, forelægges til godkendelse.

d) Fastsættelse af næste års kontingent.

e) Valg af 3 + 1 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  1. Henrik Helsgård, ønsker genvalg
  2. Karl Erik Havndrup, ønsker genvalg
  3. Søren Edlefsen, ønsker genvalg
  4. Christian Darum ønsker at fratræde sin post, bestyrelsen foreslår nyt medlem.: Helge Andersen

f) Valg af revisor.

g) Behandling af eventuelle forslag.

h) Eventuel forhandling om andre anliggender vedrørende selskabet,

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er Skyttelauget vært ved en sildemad.

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

v/formanden, Stefan D. Møller, Sandager Kirkevej 27, 5610 Assens Tlf.: 64451230 & 24831525 E-Mail: mail@abs1747.dk

 

REFERAT GENERALFORSAMLING 2014

ASSENS BORGERLIGE SKYTTELAUG AF 1747

REFERAT GENERALFORSAMLING

  1. MAJ 2014
  2. a) VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen foreslog Niels Thorsen. Niels Thorsen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at GF var lovligt indvarslet.

Derefter overlod dirigenten ordet til formanden.

  1. b) ÅRSBERETNING

Læs resten