Pressemeddelelse før generalforsamling 2019

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 6 maj 2019 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Christian Birch, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Harry Elmann deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold til de gamle love.

Bestyrelsen kan orientere om at der er sket en rokade i bestyrelsen, således at tidligere formand Stefan D. Møller har givet pladsen videre til Søren Overgaard. Således vil nuværende formand Søren Overgaard aflægge beretning for 2018 ved årets generalforsamling.

Stefan D. Møller ønsker fortsat at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvorfor han ønsker genvalg på årets generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Rabølle, Stefan D. Møller og Michael Skaarup Christensen er på valg. Alle modtager genvalg.

Benny Uglevig Madsen, vil gerne udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Martin Christensen, Sø Søby,  som kandidat til bestyrelsesposten.
Martin Christensen, vælges for et år, da denne bestyrelsespost har et år tilbage før valg.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Efter Generalforsamlingen vil bestyrelsen fremvise gamle ting fra arkiverne.
Hvis man selv ligger inde med gamle ting eller billeder, er vi meget interesseret i at se det.

Vi har fået os en facebook side, med mange af de gamle billeder.
Billederne ligger også på vores hjemmeside.

Facebook: fb.me/ABS1747.dk

Vel mødt!

Bestyrelsen i ABS1747.