Pressemeddelelse om Skyttelaugsdagen den 5. Juni 2019

Højtærede Medborgere og Skyttebrødre

På Grundlovsdag den 5. Juni 2019, er der både Skyttelaugsdag og Folketingsvalg.
Da man kun kan være et sted ad gangen, vil vi opfordre vores medlemmer til benytte sin demokratiske stemme, ved at bruge brevstemning.

Du kan brevstemme til Folketingsvalget fra den 15. maj og frem til den 1. juni 2019,  
i borgerservice på Assens Rådhus.

Brevstemmeafgivning foregår på en lidt anden måde end når du stemmer på selve valgdagen. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), vil du få udleveret stemmeseddel og kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal datere og underskrive.
Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.

Brevstemme i Borgerservice

Du kan brevstemme i Borgerservice på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens i åbningstiden:
Mandag-Tirsdag kl. 10-15
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

Det er ikke muligt at brevstemme i den mobile Borgerservicebus.

Brevstemme på bibliotekerne

Derudover kan du brevstemme på kommunens 6 biblioteker, men kun i deres betjente åbningstid.
Du kan se bibliotekernes betjente åbningstid på hjemmesiden assensbib.dk.


Se gerne link:  
https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/valg-til-europa-parlamentet-og-folketinget-2019/valg-til-folketinget-2019/

Vi håber selvfølgelig på stor opbakning til Skyttelaugsdagen, men husk også at bruge din demokratiske stemme.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden på:  42 70 16 80

De bedste skyttelaugshilsner
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747