Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 16. August 2021

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 16. August 2021 kl 19:30, i Assens Marineforening

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bo Steffensen, Søren Overgaard og Henrik Helsgaard som alle modtog genvalg.

Og som afløser for Martin Christensen indtrådte Jens Thomsen, som nyt bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Niels Rabølle inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Lørdag d. 21. August 2021 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Skydeudvalget: Stefan D. Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgård og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard