PRESSEMEDDELELSE før skyttelaug 2021

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747, har på sin generalforsamling den 16. August 2021, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Lørdag den 21. August 2021 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Niels Rabølle i sit midlertidige residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted ca. kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på en ny og lidt kortere rute ind i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, Umiddelbart efter følger det Høje Kongehus bestående af de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Niels Rabølle, Kronprinsen Martin Boe Madsen og Arveprinsen Arne Hviid, mens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, oplæsning af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost med bla. islandske sild, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer for både 2020 og 2021, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder sted ½ time efter skydningens ophør, dog senest kl. 16.30

Der vil ligeledes være mulighed for at se nogle af de gamle kongehus bandolerer, som vi udstiller i glassalen, samt lidt af Assens Borgerlige Skyttelaugs historie.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747