Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 2. Maj 2022

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747,
Har den 2. Maj 2022, afholdt sin ordinære generalforsamling.

Den højtærede medborger og skyttebroder Harry Elmann blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Stefan D. Møller, Niels Rabølle, Michael Skaarup Kristensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Per Detlefsen blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Richard Grøntvedt inviterede på morgenkaffe i Fælleshuset på Kildehøjen, på Skyttelaugsdagen Lørdag den 4. juni 2022 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Niels Søndergaard
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Jens Thomsen
Festudvalget: Henrik Helsgaard, Niels Søndergaard og Bo Steffensen
Skydeudvalget: Stefan Møller, Niels Rabølle og Jens Thomsen
Teknikudvalget: Niels Rabølle, Henrik Helsgaard og Joakim Johansen

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Vi ses den 4. Juni til vores 275 års jubilæum

Med venlig hilsen
Søren Overgaard
Formand for ABS1747