Pressemeddelelse efter skyttelauget 2015

 

 IMG_2042

Fuglekonge Bo Steffensen og frue deltog i aftenfesten.

 

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

BESKRIVELSE AF SKYTTELAUG 5 JUNI 2015

Der var mødt 68 skyttebrødre til Fuglekongens morgenkaffearrangement kl. 06.00

hos fuglekongen Poul Erik Sandberg i Marineforeningen-

Kl. 06.50 var der afmarch fra Sdr. Ringvej ad Damgade, Adelgade og St. Kirkestræde

Til Torvet.

På torvet blev processionen af Skyttebrødre stillet op med musikken, fanen og præmieskjoldet i spidsen. Der var mødt 8 rekrutter. De blev budt velkommen af formanden og fik udleveret geværerne, som de skulle bære over til Næs.

Afgang fra torvet kl. 07.10. Rute: Ned omkring Willemoes på Havnen, Strandgade, Ladegårdsgade, Nygade, Østergade, Damgade, Sdr. Ringvej og Næsvej.

I udmarchen fra torvet til Næs deltog i alt 80 skyttebrødre.

Vel ankommet til Næs oplæste formanden et telegram, der samme morgen var afsendt til Dronning Margrethe den II med en hilsen fra skyttelauget.

Herefter var skyttebrødrene aftrådt, og kunne påbegynde skydningen.

Der blev udleveret 128 skydekort. En skyttebroder kan få max. 2 skydekort udover sit eget.

Kl. 10.00 var der frokost, og skydningen blev indstillet. 117 deltog i frokosten.

Skydningen blev genoptaget kl. ca. 12.30.

Kl.14.56 Blev der kåret en vinder idet Rekrut Bo Steffensen ramte den sidste gevinst. I øvrigt blev kongehuset besat udelukkende af rekrutter

Resultatet var derefter som følger:

Fuglekonge: Bo Steffensen ved eget skud

Kronprins: Mads Pentikainen ved eget skud

Arveprins: Carsten Flædekær ved skytte Leif Jessen Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 v/formand, Stefan D. Møller, 5610 Assens mail@abs1747.dk

ASSENS BORGERLIGE SKYTTELAUG AF 1747
PRÆMIELISTE 2015
TITEL NAVN SKYTTE KL ANTAL SKUD
FUGLEKONGE:
Bo Steffensen Selv 1456 261
KRONPRINS:
Mads Pentikainen Selv 1451 257
ARVEPRINS:
Carsten Flædekær Leif Jessen 1425 220
4. HALEN:
Lasse Clausen Selv 1938 62
5. HALSEN:
Jørn Evan Jensen Selv 904 24
6. KRONEN:
Udgået
7. RINGEN:
Henrik Helsgård Selv 854 13
8. HØJRE KLO:
Jan Lohmann Selv 850 12
9. VENSTRE KLO:
Michael Rose Jensen Selv 847 6
10. 3. ÆBLE:
Per Detlefsen Selv 846 5
11. 2. ÆBLE:
Arne Grøntved Selv 844 4
12. 1. ÆBLE:
Dronningen Richard Grøntved 840 1
Det sidste skud var 261Præmieoverrækkelsen fandt under aftenfesten i Arenaen.

Der var inviteret til aftenfest i Arenaen, hvor ca. 80 deltog.

Pressemeddelelse før Skyttelaugsdagen udsendt 25. maj 2015

xxxASSENS BORGERLIGE SKYTTELAUG AF 1747

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 v/formand, Stefan D. Møller, Sandager Kirkevej 27, 5610 Assens, 64451230

PRESSEMEDDELELSE

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 har på sit bestyrelsesmøde den 4. Maj 2015, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Fredag den 5. juni 2015 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Poul Erik Sandberg i sin residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på den sædvanlige rute i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger Det Høje Kongehus bestående af de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Poul Erik Sandberg, Kronprinsen Henrik Ullum, Arveprinsen Søren Lau Pedersen.

Umiddelbart efter følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, medens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, afsendelse af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder i år sted til aftenfesten i Arenaen samme dato.

Assens, den 25. maj 2015

Stefan D. Møller

Formand